Go to main content.

Termeni Generali

Termeni şi Condiţii de utilizare a site-ului web www.ro.alcon.com

Actualizat la data de: 31 octombrie 2019

Acest site web ("Website") aparţine ALCON ROMANIA S.R.L.("Alcon"), cu sediul social în Bucureşti, sectorul 2, str. Barbu Văcărescu, nr. 301-311, etaj 5, camera 001. Prezentul document conține termenii și condițiile ("Termenii și Condițiile") de utilizate a Website-ului. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile și să ne contactați pentru orice întrebări, sugestii sau comentarii.

Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile, nu puteţi accesa sau utiliza site-ul web. Alcon poate modifica Termenii şi condiţiile de utilizare la anumite intervale de timp, prin urmare vă rugăm să verificaţi periodic Termenii şi Condiţiile întrucât orice modificare intră în vigoare imediat ce este postată pe Website.

1. Despre Website

Acest Website a fost creat exclusiv pentru a oferi vizitatorilor informații despre serviciile și produsele Alcon. Alcon depune eforturi rezonabile pentru a actualiza materialele şi informațiile furnizate prin intermediul Website-ului, însă nu garantează în niciun fel acuratețea, corectitudinea și actualitatea acestor informații.

Informații cu caracter medical

Acest Website poate conţine informaţii referitoare la diverse afecţiuni medicale şi tratamentul acestora. Aceste informaţii sunt furnizate doar cu scopul de informare generală şi nu au rolul de a înlocui recomandările oferite de medic sau alte cadre medicale calificate. DACĂ SUFERIŢI DE VREO PROBLEMĂ SAU AFECȚIUNE DE SĂNĂTATE, TREBUIE SĂ VĂ ADRESAȚI MEDICULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU UNUI ALT CADRU MEDICAL CALIFICAT. NU OFERIM DIAGNOSTICE MEDICALE PERSONALIZATE SAU SFATURI LEGATE DE TRATAMENTE SPECIFICE.

2. Drepturile de Proprietate Intelectuală

Pentru scopul acestor Termeni şi Conditii, "Drepturi de Proprietate Intelectuală" înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală astfel cum acestea sunt definite oriunde în lume, inclusiv dar fără a se limita la drepturi patrimoniale de autor, drepturi conexe, drepturi la marcă, mărci, drepturi la indicații geografice, indicații geografice, drepturi la desene și modele industriale, desene și modele industriale, drepturi sui-generis referitoare la baze de date, drepturi referitoare la informații confidențiale, drepturi referitoare la nume de domenii, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) la nivel mondial.

Toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Website-ului și asupra conținutul acestuia aparțin Alcon, afiliaților acestuia sau unor terți, și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

Este strict interzisă copierea, redistribuirea, retransmiterea, publicarea, reafișarea, modificarea sau exploatarea comercială a Website-ului, a mărcilor, precum şi a oricărui conținut din Website fără acordul expres, prelabil și în scris al Alcon. Orice încălcare a acestor restricții poate rezulta într-o încălcare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală aplicabile și poate atrage răspunderea civilă și/sau penală, inclusiv plata de daune, după caz.

Puteţi tipări şi/sau descărca pagini şi părţi ale Website-ului nostru exclusiv pentru uz personal. Pentru evitarea oricărui dubiu, Alcon nu vă acordă dreptul de a include materialele puse la dispoziţie pe Website în orice altă lucrare sau publicaţie sub formă tipărită, electronică sau sub orice altă formă. Nu puteţi utiliza Website-ului sau părţi ale acestuia în scopuri comerciale fără permisiunea noastră expresă, prealabilă şi oferită în scris.

Puteți copia materialele de pe Website pentru persoane fizice terţe doar pentru uzul lor personal, şi numai în cazul în care veți menționa acest Website ca material sursă. De asemenea, trebuie să includeți adresa Website-ului în copia materialului respectiv și să informaţi terțul respectiv că aceste condiții se referă și la persoana sa și că acesta este obligat să le respecte.

3. Protecția datelor cu caracter personal

Alcon se angajează să respecte și să protejeze datele cu caracter personal ale utilizatorilor Website-ului. Vă rugăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate, disponibilă aici, pentru detalii cu privire la modul în care Alcon colectează, folosește și distribuie date cu caracter personal și module cookie.

4. Limitări

Limitări de garanție

Alcon nu garantează că Website-ul va fi disponibil în mod neîntrerupt, fără erori sau sincope. Cu toate că Alcon depune eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile oferite în Website, Alcon nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, corectitudinea sau caracterul complet al acestor informații.

În măsura maximă admisă de lege, Alcon nu își asumă și exclude orice fel de răspundere cu privire la conținutul Website-ului.

Limitări de răspundere

În măsura maximă admisă de lege, Alcon nu va fi răspunzătoare pentru acoperirea niciunui prejudiciu direct sau indirect, material sau moral, pierderea unei șanse, pierderea profitului, sau care decurge din încălcarea unor obligații în legătură cu oricare din următoarele: (i) accesarea și utilizarea Website-ului și a oricăror alte informații sau conținut din Website, (ii) imposibilitatea de a accesa sau de a utiliza Website-ul, (iii) modificarea sau înlăturarea unor informații sau conținut din Website, (iv) acești Termeni și Condiții.

5. Legături către alte website-uri

Website-ul poate conține legături către alte website-uri care nu sunt sub controlul Alcon. Alcon nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la conținutul altor website-uri sau la modul de accesare sau utilizare al acestora.

Alcon nu are nici un control asupra caracterului și conținutului acestor website-uri şi nu recomandă aceste website-uri, informațiile conținute în acestea, sau orice alte produse sau servicii ale terților.

6. Despăgubiri

Vizitatorii sunt răspunzători pentru repararea oricărui prejudiciu, moral sau material, direct sau indirect, pierderea unei șanse sau pierderea unui profit suportate de către Alcon care decurg din sau se află în legătură cu oricare dintre următoarele: (i) orice utilizare a Website-ului cu încălcarea Termenilor și Condițiilor, (ii) comportament fraudulos, comis cu intenție sau din neglijență, (iii) informațiile comunicate societății Alcon (iv) încălcarea oricăror legi aplicabile.

7. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Termenii și Condițiile şi orice obligaţii care decurg din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile din România. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă.

Diverse

În măsura în care oricare prevederi ale acestor Termeni și Condiții sunt considerate nelegale, nule sau neaplicabile, atunci asemenea prevederi vor fi înlăturate şi şterse fără a afecta aplicabilitatea prevederilor rămase.